Menu

De biologische moeder is degene van wie de eicel afkomstig is. Het kind draagt dus haar DNA.

De juridische moeder wordt volgens het wetboek als ouder gezien. Het kind is haar wettelijke erfgenaam en zij draagt het ouderlijk gezag met alle rechten en plichten. In ons land is dat in beginsel de geboortemoeder. 

De sociale moeder neemt de moederrol en de zorg voor het kind op zich. Ze heeft een moederband met het kind heeft en wordt door de buitenwereld als moeder gezien.