Menu

Hoe in België de afstamming wordt geregeld en wie welke rechten en plichten heeft bij gebruik van donorsperma ligt vast in de wet op de medisch begeleide voortplanting (2007).

Deze wet stelt dat een spermadonor door de donatie afstand doet van zijn rechten en plichten tegenover toekomstige kinderen die met zijn sperma worden verwekt. De spermadonor heeft dus geen rechten en ook geen plichten tegenover het kind.

Vanaf het moment van bevruchting met donorsperma gelden de wensouder(s) als de wettelijke ouder(s) van het toekomstige kind.