Menu

De kostprijs voor een vruchtbaarheidsbehandeling is niet in elk fertiliteitscentrum hetzelfde. Het is dan ook aangewezen om dit voor de start van je behandeling te vragen bij je fertiliteitscentrum. 

Er zijn verschillende kosten verbonden aan kunstmatige inseminatie met donorsperma. 

De onderzoeken, consultaties, inseminatie en eventuele hormonen worden, net als andere medische behandelingen, grotendeels betaald door het ziekenfonds. Het deel dat je zelf betaalt, het remgeld, bedraagt ongeveer € 200. 

Bij kunstmatige inseminatie met donorsperma komt daar de kost voor het sperma bovenop, dit is de grootste kost en hangt af van waar het donorsperma werd verkregen. Sommige fertiliteitscentra hebben een eigen spermabank, andere kopen sperma aan in het buitenland. Gemiddeld kost een rietje donorsperma € 400. Hiervoor bestaat geen terugbetaling. 

Als je met een gekende donor wil werken, dan betaal je ook voor de screening van deze donor. Je kan ervoor kiezen om van deze donor één of meerdere spermastalen in te vriezen. Deze kan je dan gebruiken bij een volgende poging, wanneer de kunstmatige inseminatie nog niet tot een zwangerschap heeft geleid. Of je kan een spermastaal invriezen voor het geval je nog een kind van dezelfde donor zou willen. De kost van de screening van de donor, het invriezen van enkele spermastalen, en de kunstmatige inseminatie bedraagt zo'n € 3000.