Menu

Een algemeen slaagpercentage is een gemiddelde, het zegt eigenlijk weinig over jouw persoonlijke slaagkans.

De arts in het fertiliteitscentrum kan jouw slaagkans iets beter inschatten op basis van je persoonlijke situatie.  

De slaagkans wordt beïnvloed door een heleboel factoren.

De belangrijkste voorpeller voor de slaagkans is de leeftijd van de vrouw

Bij vrouwen tot de leeftijd van 36 jaar die een behandeling met IVF of ICSI ondergaan, raakt bijna de helft zwanger na een eerste cyclus. Na een tweede cyclus is dat 63% en na een derde cyclus 74%.  

Bij vrouwen vanaf 37 jaar nemen de slaagkansen steeds verder af. Van de groep vrouwen tussen 40 en 42 jaar is slechts 10% na de eerste cyclus zwanger.  

Dat zijn de cijfers voor IVF- en ICSI-behandelingen in het algemeen. Daar zijn zowel de behandelingen met donorsperma als behandelingen met sperma van de eigen partner in opgenomen.