Menu

Hoe de afstamming wordt geregeld en wie welke rechten en plichten heeft bij gebruik van donoreicellen is in België beschreven in de wet op de medisch begeleide voortplanting van 2007.  

Deze wet stelt dat vanaf het moment van bevruchting de wensouders gezien worden als de wettelijke ouders van het toekomstige kind. De eiceldonor doet bij donatie van haar eicellen ook afstand van haar rechten en plichten tegenover toekomstige kinderen die met de eicellen worden verwekt. De eiceldonor heeft dus geen rechten en ook geen plichten tegenover het kind.