Menu

Eiceldonatie is geregeld in de wet op medisch begeleide voorplanting van 2007.

De behandelingsovereenkomst

De wet stelt dat de donatie moet worden vastgelegd in een contract tussen de donor en het fertiliteitscentrum. De overeenkomst verklaart: 

  • dat de donor alle onderzoeken onderging en alle nodige medische gegevens deelde, zodat het fertiliteitscentrum kan nagaan of de eicellen gezond zijn 
  • wat met de eicellen moet gebeuren als zou blijken dat ze niet geschikt zijn voor de bedoelde donatie.  

Rechten en plichten

Op het ogenblik van de donatie doet de donor afstand van haar eicellen. Vanaf dat moment zijn de eicellen niet meer van de donor. Hierdoor heeft de donor geen rechten en verantwoordelijkheden meer tegenover het kind of de kinderen die uit de eicellen worden geboren.

De wensouders die via de donoreicel een kind krijgen, zijn de wettelijke ouders

Verbod op handel in lichaamsmateriaal

De wet bepaalt dat het verkopen van eicellen in België niet is toegelaten. Wel worden de medische kosten van de donor vergoed.