Menu

De kostprijs van een vruchtbaarheidsbehandeling is niet in elk fertiliteitscentrum dezelfde. Je kan dus best vooraf een kostenraming vragen bij je fertiliteitscentrum.  

Voor patiënten die zijn ingeschreven bij een ziekenfonds is er een tussenkomst in de kosten voor vruchtbaarheidsbehandelingen tot en met de leeftijd van 42 jaar. Dat wil zeggen dat het ziekenfonds een groot deel van de kost op zich neemt en de patiënt een kleiner aandeel zelf moet betalen. Dit is het remgeld.

Voor een IVF of ICSI met een donoreicel bedraagt het remgeld ongeveer €500. Dat omvat de medische kosten van de vrouw die doneert en daarnaast de kost van de IVF of ICSI en de terugplaatsing.  

De eiceldonor wordt niet betaald voor de eicel, maar haar medische kosten worden wel vergoed.