Menu

Dat is niet bepaald in de wet op medisch begeleide voortplanting. De wet bepaalt wel dat een vrouw maximaal aan zes andere vrouwen mag doneren. Hoeveel eicellen ze aan elk van deze zes mag doneren of hoeveel zwangerschappen er mogen uit voortkomen, ligt niet vast. 

In de praktijk zal het zelden gebeuren dat één donor eicellen levert voor meer dan enkele zwangerschappen. Per cyclus kunnen er immers maar enkele eicellen worden opgepikt. Deze zullen lang niet allemaal tot een zwangerschap leiden. Weinig vrouwen zullen herhaaldelijk doneren, omdat de hormoonbehandeling en de pick-up van de eicellen toch een behoorlijke inspanning vragen.