Menu

Een kind dat werd verwekt met een donoreicel is even gezond als een kind dat met een eigen eicel van de moeder werd verwekt.  

De bevruchting van een donoreicel via IVF of ICSI en de terugplaatsing van het embryo in de baarmoeder houden geen gezondheidsrisico’s in voor je kind.  

De eiceldonor wordt vooraf onderzocht op erfelijke aandoeningen.  

Dit vormt geen garantie op een gezond kind. Net als bij elk ander kind, zijn gezondheidsproblemen mogelijk.