Menu

Vaak is het niet gemakkelijk een eiceldonor te vinden. 

Sommige wensouders vinden een eiceldonor in hun netwerk. Dat kan een zus of een vriendin zijn.

Wanneer er niemand in de directe omgeving in staat is of bereid is om eiceldonor te worden, dan kan het een moeilijke zoektocht worden. Je kan een oproep verspreiden via sociale media of de pers.

Sommige wensouders kiezen voor een vruchtbaarheidsbehandeling in het buitenland waar wel donoreicellen beschikbaar zijn.