Menu

Na een eerste behandeling ontstaat in 40% tot 50% van de gevallen een zwangerschap. Na drie terugplaatsingen is ruim 60% van de wensmoeders zwanger.  

De leeftijd van de eiceldonor heeft invloed op de slaagkans van de vruchtbaarheidsbehandeling. De kwaliteit van de eicellen neemt immers af met de leeftijd.

De leeftijd van de wensmoeder heeft minder invloed op de slaagkansen.