Menu

Bij sommige vrouwen zijn er geen eicellen, bijvoorbeeld door een hormonale afwijking.

Of de kwaliteit van de eicellen kan verminderd zijn, bijvoorbeeld door een vervroegde menopauze.

Wanneer er geen eicellen zijn of de eicellen zijn van onvoldoende kwaliteit, dan is een zwangerschap enkel mogelijk via een donoreicel.  

Ook wanneer de vrouw drager is van een erfelijke aandoening kan een eiceldonatie zinvol zijn om te voorkomen dat de ziekte wordt overgedragen op haar kind.