Menu

Wanneer de vrouw geen eicellen produceert of de eicellen zijn van onvoldoende kwaliteit, dan is een zwangerschap enkel mogelijk via een donoreicel.  

Ook wanneer de vrouw drager is van een erfelijke aandoening kan een eiceldonatie zinvol zijn om te voorkomen dat de ziekte wordt overgedragen op het kind. 

De donoreicel wordt via IVF of ICSI bevrucht en in de baarmoeder van de wensmoeder geplaatst.